EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.

Eko Wtór

Zajmujemy się zbieraniem odpadów, transportem odpadów, przetwarzaniem  odpadów.

Sekretariat: +48 503 171 495 Dział handlowy: +48 728 55 75 64

EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.

Zleć nam swój obowiązek Recyklingowy!

EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.

Ogłoszenia wymagane przepisami prawa lub Statutem Spółki

01. Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komplementariusz Spółki EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Przemyślu (dalej Spółka) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 r. na godz. 09:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Radosława Wiśniowskiego, ul. Hetmańska 13, Rzeszów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Zatwierdzenie porządku obrad
  5. Sprawozdanie Komplementariusza z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
  6. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

– udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

– podziału zysku za rok obrotowy: 01.01.2019 – 31.12.2019

– obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł poprzez przymusowe umorzenie części akcji na okaziciela

  1. Sprawy różne
  2. Zakończenie obrad

 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Rocznik 2020 → Numer 104/2020 (5994) z 29 maja 2020 r. → Pozycja 23957.

02. Ogłoszenie ….

Miejsce do wstawienia ogłoszenia.

03. Ogłoszenie …

Miejsce do wstawienia ogłoszenia.

Certyfikat rzetelnego przewoźnika

Certyfikat rzetelnego przewoźnika

Pragniemy poinformować, że nasza firma uzyskała „CERTYFIKAT RZETELNEGO PRZEWOŹNIKA” a tym samym dołączyła do wąskiego grona najlepszych certyfikowanych przewoźników w Europie. Jest to dla nas powód do dużej satysfakcji jak również dowód na to, iż w naszej codziennej...

czytaj dalej
Nowe auto w naszej Firmie

Nowe auto w naszej Firmie

W czerwcu został przez nas zakupiony hakowiec Scania R 420 wraz z przyczepą do transportu kontenerów z rożnymi surowcami. Tym samym wzbogaciliśmy naszą ofertę transportowo-spedycyjną. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Więcej informacji można się dowiedzieć...

czytaj dalej
Pomagamy chorej Elizie z Mielca

Pomagamy chorej Elizie z Mielca

Eliza od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Aby mogła choć w części normalnie żyć potrzebuje rehabilitacji, a co za tym idzie trzeba ją bezpiecznie na nią zawozić. Koszt takiego fotelika to ponad 8 tys. zł, żeby zdobyć tę sumę potrzeba ok. 20 ton...

czytaj dalej

Idea naszych konkursów:

Edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Jednym z naszych pomysłów na wdrożenie świadomości wśród młodzieży jest organizowanie konkursu ekologicznego "Zbieramy - oszczędzamy lasy". Atrakcyjna forma konkursu zachęca uczniów do zbierania dużej...

czytaj dalej